ѕ–ќ Ў ќЋ”

ќп≥шн¤нська спец≥ал≥зована школа ≤-≤≤≤ ступен≥в «≥ньк≥вськоњ районноњ ради ѕолтавськоњ област≥ введена в експлуатац≥ю ¤к ќп≥шн¤нська середн¤ школа в 1932 роц≥. «а пер≥од функц≥онуванн¤ з 1936 по 2006 навчальний р≥к заклад забезпечив здобутт¤ загальноњ середньоњ осв≥ти 4093 своњм вихованц¤м.

ќп≥шн¤нська спец≥ал≥зована школа ≤-≤≤≤ ступен≥в маЇ л≥ценз≥ю на право зд≥йсненн¤ д≥¤льност≥, пов'¤заноњ з наданн¤м осв≥тн≥х послуг населенню в отриманн≥ повноњ загальноњ середньоњ осв≥ти, ≥дентиф≥кац≥йний код, св≥доцтво про державну реЇстрац≥ю сер≥њ та л≥ценз≥ю на наданн¤ осв≥тн≥х послуг, пов'¤заних з одержанн¤м профес≥йноњ осв≥ти (вод≥й автотранспортних засоб≥в категор≥й «¬» ≥ «—»).

Ќа даний час школа д≥Ї на п≥дстав≥ власного —татуту, зареЇстрованого 27.01.2005 р. є запису 15641050001000063 та концепц≥њ, ¤ка визначаЇ основн≥ напр¤мки розвитку закладу ¤к спец≥ал≥зованоњ школи.

ћ≥крорайон обслуговуванн¤ включаЇ територ≥ю ќп≥шн¤нськоњ селищноњ та ѕоп≥вськоњ с≥льськоњ ради. ѕроектна потужн≥сть буд≥вель, прим≥щень та матер≥ально-техн≥чна база розрахована на 360 учн≥вських м≥сць.

Ќавчально-виховний процес зд≥йснюЇтьс¤ в одну зм≥ну. ¬ 2006-2007 навчальному роц≥ школа мала 26 клас≥в - комплект≥в (з них 9 спец≥ал≥зованих) в ¤ких навчаЇтьс¤ 661 учень.

 

јдм≥н≥стративний штат та кер≥вництво закладу складаЇ :

1. ƒиректор школи Ц √авр≥льЇв —тан≥слав ћиколайович, стаж педагог≥чноњ д≥¤льност≥ 16 рок≥в, стаж кер≥вноњ роботи на посад≥ директора - 4 р≥к,

2. «аступник директора з навчально-виховноњ роботи Ц √ресь «≥нањда ќлекс≥њвна, стаж педагог≥чноњ д≥¤льност≥ 38 рок≥в, на посад≥ заступника Ц 35 р≥к;

3. «аступник директора з науково-методичноњ роботи ф≥зико-математичного проф≥лю Ц ѕед¤ш ќлена ¬олодимир≥вна, стаж педагог≥чноњ д≥¤льност≥ 11 рок≥в, на посад≥ заступника Ц 4 р≥к;

4. «аступник директора з науково-методичноњ роботи сусп≥льно-гуман≥тарного проф≥лю Ц “репетун —в≥тлана ћиколањвна, стаж педагог≥чноњ д≥¤льност≥ 27 рок≥в, на посад≥ заступника Ц 4 р≥к;

5. «аступник директора з виховноњ роботи Ц „ечель Ќатал≥¤ ≤ван≥вна, стаж педагог≥чноњ д≥¤льност≥ 32 роки, на посад≥ заступника Ц 20 рок≥в;

6. «аступник директора по робот≥ з початковими класами Ц ¬арвинська Ћ≥д≥¤ ћиколањвна, стаж педагог≥чноњ д≥¤льност≥ 23 рок≥в, на посад≥ заступника Ц 11 рок≥в;

7. «аступник директора з господарськоњ частини Ц  люшн≥ченко √анна ѕилип≥вна.

Ќавчально-виховний процес забезпечують 48 педагог≥чних прац≥вник≥в.

 

Ќа п≥дстав≥ р≥шенн¤ батьк≥вськоњ конференц≥њ, протокол є51 в≥д 13 березн¤ 2004 року, в≥дпов≥дно до концепц≥њ проф≥льного навчанн¤ у старш≥й ланц≥ визначен≥ проф≥л≥ навчанн¤:

1. ‘≥зико-математичний.

2. “ехнолог≥чний (юнаки 10-11 клас≥в, автосправа.) ”чн≥ вивчають автосправу ≥ мають можлив≥сть п≥сл¤ зак≥нченн¤ курсу отримати права вод≥¤ категор≥њ У—Ф. ѕрактичн≥ зан¤тт¤ провод¤ть два майстри по практичному вод≥нню, осв≥та середн¤, пройшли в≥дпов≥дну курсову переп≥дготовку, атестувалис¤ в 2004-2005 навчальному роц≥, мають педагог≥чний стаж по 35 роков≥.

3. «агальноосв≥тн≥й.

 

ƒо послуг учител≥в та учн≥в:

•  28 класних к≥мнат та навчальних каб≥нет≥в;

•  два спортивних зали;

•  комп ' ютерний клас на 15 робочих м≥сць;

•  к≥мната практичного психолога;

•  каб≥нет логопеда;

•  њдальн¤ на 100 посадкових м≥сць та шк≥льний буфет;

•  методичний каб≥нет;

•  к≥мната бойовоњ слави;

•  шк≥льний ≥сторико-краЇзнавчий музей;

•  майстерн≥ по обробц≥ дерева та металу;

•  майстерн¤ по обробц≥ тканини;

•  автокласи;

•  навчальн≥ автомоб≥л≥.

“еритор≥¤ шк≥льного подв≥р'¤ займаЇ 3,1 га. «аклад забезпечений водою з центральноњ водог≥нноњ мереж≥ ќѕ ѕолтававодоканал, маЇ власну турбо-генераторну газову котельню. ¬иконанн¤ навчально-досл≥дницьких роб≥т прово-дитьс¤ на земельн≥й д≥л¤нц≥ розм≥ром 0,07 га .

 

Ўкола Ц соц≥ально-педагог≥чна система

 

На початок

opishnyaZNZ@ukr.net
© Любов Пошивайло, 2009

Hosted by uCoz